مهم به دلیل در خواست های زیاد کاربران در مورد فعالیت دوباره وبلاگ
بزودی مانند گذشته وبلاگ به روز خواهد شد با تشکرآدرس جدید انجمن تخصصی ماهواره

http://forums.irantks2.com


ALI.RISIVER@GMAIL.COM